Produktutveckling från idé till produkt

Vi på Rapid-3DLab hjälper dig och ditt företag med produktutveckling från en idé på papper till en helt färdig produkt. Vi kan antingen hjälpa företaget med produktutveckling genom att 3D scanna en befintlig produkt för att sedan utföra förändringar på designen och eller funktionen. Med hjälp av 3D scanning kan vi efter modifikation få en färdig fil som kan skickas direkt till produktion. Eller så kan ni låta oss 3D printa produkten.

Vi kan också tack var det lång erfarenhet inom området rita er idé direkt i CAD. Har ni inget fysiskt objekt som vi kan 3D scanna så kan vi istället rita det manuellt. Med hjälp av er skiss eller ritning hjälper vi er att förverkliga er produkt. Till en korrekt CAD & STEP fil. Kontakta oss på info@rapid-3dlab.se så tar vi nästa steg i att hjälpa er med produktutvecklingen!

Det här är produktutveckling

“Produktutveckling är processen att utveckla en idé till ny produkt eller att förbättra en redan befintlig produkt. Produktutveckling innebär metoder och tekniker för hur produkter ska utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Ett företag kan anskaffa sig nya produkter på två sätt. Det ena är genom förvärv, vilket innebär att man köper ett helt företag, ett patent eller en licens som tillåter företag att producera ett annat företags produkter. Det andra är genom att företaget själv skapar nya originalprodukter, förbättringar av produkter, produktmodifieringar och nya märken som företaget utvecklar.

När ett företag ska ta fram nya produkter går de igenom ett flertal faser. Dessa är idégenerering, idéhantering, konceptutveckling och test, utveckla en marknadsföringsstrategi, affärsanalys, produktutveckling, testmarknadsföring och slutligen kommersialisering. Nya produkter är viktiga för både konsumenter och marknaderna som säljer produkterna. För konsumenterna skapar det nya lösningar och variation. Marknaden däremot behöver nya produkter för att kunna växa, vilket innebär att företaget ständigt behöver förnya sig. Innovation kan dock vara kostsamt och riskfyllt, bland annat eftersom nya produkter möter tuffa odds.”

Läs mer om Rapid-3DLabs tjänster HÄR. Eller kontakta oss HÄR.

produktutveckling företag

Gillar du den här nyheten? Dela:

Dela på Facebook
Dela på Linkdin